AMITRAZ

VARROTRAZ (AMITRAZ IN STRIPS)

VARROTRAZ (AMITRAZ IN STRIPS)

$0.00
Composition:   Each strip contains: Amitraz ....................... 1.0 g Target s...
VARROTRAZ (SOLUTION)

VARROTRAZ (SOLUTION)

$0.00
VARROTRAZ SOLUTION Acaricide for the treatment of Varroa destructor. Amitraz .............